Penambahan dan Penolakan

Penambahan (addition) adalah proses penjumlahan dua nombor atau lebih. Simbol bagi penambahan adalah ‘+’ dan dibaca sebagai ‘tambah’ (plus).

Pengurangan / penolakan (subtraction) adalah proses mencari perbezaan atau baki (hasil tolakan dua nombor). Simbol bagi pengurangan / penolakan adalah ‘-‘ dan dibaca sebagai ‘tolak’ (minus).
Penambahan nombor bulatCari nilai setiap yang berikut

 • 3 909  + 8 527

  3 909 + 8 527 = 12 436
 • 26 483 + 9 758 + 865

  26 483 + 9 758 + 865 = 37 106

Contoh:
Kampung A, B dan C mempunyai populasi penduduk 9 452, 13 337 dan 5 087. Kira jumlah populasi penduduk untuk tiga kampung tersebut.

Jwb:

Jumlah populasi penduduk untuk kampung A, B dan C adalah 27 876.

Penolakan nombor bulat

Cari nilai setiap yang berikut

 • 47 391 – 851

  47 391 – 851 = 46 540
 • 238 472 – 79 586

  238 472 – 79 586 = 158 886

Contoh:
Pada hari pertama pelancaran kereta jenama CAR, pengedar menerima tempahan 7 122 dan 5 908 unit untuk setiap model automatik dan manual. Cari perbezaan antara bilangan kereta jenama CAR model automatik dan model manual yang ditempah pada hari tersebut.
Jwb:


Perbezaan antara bilangan kereta jenama CAR model automatik dan model manual yang ditempah pada hari tersebut adalah sebanyak 1 214 unit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s