Category Archives: Bab 1

Operasi Gabungan

Operasi gabungan (Combined operation) Operasi gabungan Arahan operasi + dan – Lakukan + dan – dari kiri ke kanan X dan ÷ Lakukan x dan ÷ dari kiri ke kanan +, -, x dan ÷ Lakukan x dan ÷ dahulu, … Continue reading

Posted in Bab 1 | Leave a comment

Pendaraban & Pembahagian

Pendaraban (multiplication) adalah proses mencari produk terdiri daripada dua atau lebih nombor. Simbol bagi pendaraban adalah ‘x’ dan dibaca sebagai ‘darab’ (multiply). Pembahagian (division) adalah proses mencari hasil bahagi suatu nombor dengan nombor lain yang mana bukan sifar. Simbol bagi … Continue reading

Posted in Bab 1 | Leave a comment

Penambahan dan Penolakan

Penambahan (addition) adalah proses penjumlahan dua nombor atau lebih. Simbol bagi penambahan adalah ‘+’ dan dibaca sebagai ‘tambah’ (plus). Pengurangan / penolakan (subtraction) adalah proses mencari perbezaan atau baki (hasil tolakan dua nombor). Simbol bagi pengurangan / penolakan adalah ‘-‘ … Continue reading

Posted in Bab 1 | Leave a comment

Nombor Bulat

Nombor 0, 1, 2, 3, …, 50 …, 8614, … yang digunakan dalam proses pengiraan dipanggil ‘nombor bulat’ (whole numbers). Nombor bulat terdiri daripada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 yang boleh ditulis dalam … Continue reading

Posted in Bab 1 | Leave a comment